Xat lao tang tae day ma lao thook thua na xeut xoo soot chay
Huam haeng huam chit huam chay sa mak khi kan pen kam lang diao
Det diao phom kan kao na boo xa x kiat khong lao
Phom kan xay sit pen chao lao thook xon phao sa meu pab kan
Bo hay foong chack ka phat lae phuak khay xat khao ma lob kuan
Lao thang muan xoo ek ka lat it sa la phab khong xat lao vay
Tat sin chay soo xing ao xay pha xat kao pay soo khuam vat tha na